วิสัยทัศน์

...“ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดูแลธุรกิจ Startup

ช่วยให้คุณดำเนินกิจการได้อย่างถูกทาง วางพื้นฐานสู่ความเป็นมืออาชีพ

ให้ทุกธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ”...

พันธกิจองค์กร

มุ่งมั่น เรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง 

ที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

วัฒนธรรมองค์กร

เพื่อการสร้างความเข้าใจ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันในแบบฉบับของ  G F NEXT STEP
D N A ของเรา
  G F NEXT STEP

ให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน

ซื่อสัตย์ จริงใจ มีจรรยาบรรณ

มุ่งมั่น ตั้งใจ

สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

ความหมาย และที่มาของตราสัญลักษณ์

DESIGN CONCEPT

ความเป็นดิจิทัล ทันสมัยที่ดูเข้าใจง่าย และชัดเจน

VISUAL CONCEPT

นักคิด แห่งยุคดิจิทัล

สีเขียว  สีแห่งชีวิตที่เจริญเติบโตงอกงาม และการดูแลเอาใจใส่ 

สีเขียวของ G F NEXT STEP หมายถึง ชีวิตที่เริ่มต้นใหม่ และกำลังเจริญเติบโตงอกงามให้ความสดชื่นต่อไปไม่รู้จบ พร้อมยังบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยด้วยการดูแล และการให้บริการอย่างดีที่สุดิ เพราะ จี เอฟ เนคซ์ สเตป มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดูแลธุรกิจ Startup  ด้วยการแบ่งเบาความเหนื่อยล้าของผู้เริ่มต้นกิจการ และมุ่งมั่งให้บริการอย่างดีที่สุด 

สีเทา สีแห่งสติปัญญา ความมั่นคง สง่างาม มีศักดิ์ศรี 


สีเทาของ G F NEXT STEP หมายถึง ผู้มีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง สง่างามด้วยสติปัญาพร้อมเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เปิดใจ เข้าใจ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพ

ทะเบียนเลขที่  :  0775562002845

© 2020    by Design for Life.

Proudly created with G F NEXT   STEP

CONTACT

บริษัท จี เอฟ เนคซ์ สเตป จำกัด
35/312  ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก
โครงการกลอรี่เฮ้าส์ หัวหิน94 ซอย 7
ตำบลหัวหิน   อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   77110

WORKING HOURS

Mon - Fri: 9am - 6pm

​​Saturday: 9am - 6pm

RESOURCES

Locations

Tips

FAQs

Privacy & Terms