4แนวคิด 🤜 ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ2020 | ของ StartUp 🔺โดย อ.วรรณดี ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ย🔮

#เศรษฐกิจ2020 #COVID19 #GF #GFnextstep #ฮวงจุ้ย #ดูดวงฮวงจุ้ย #ออกแบบโลโก้ #ContentMarketing

ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ2020 โดย อ.วรรณดี🔮 ผู้เชี่ยวชาญการพยากร และศาสตร์ฮวงจุ้ย

4แนวคิด 🤜 ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ2020‼

สำหรับเจ้าของธุรกิจ START UP

4แนวคิด ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ2020 ของธุรกิจ Start-Up


1⃣ ผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

การเป็นแบบอย่างที่ดี ที่เริ่มต้นได้ง่ายๆ


🔺รับผิดชอบในหน้าที่

🔺เคารพในหน้าที่ และตามสายบังคับบัญชา

🔺รับฟังความคิดเห็น

🔺เปิดโอกาสให้ทีมทำตามสไตล์ของเขา2⃣ จ้างงานด้วยความระมัดระวัง

ในกระบวนการคัดเลือกพนักงานดูทักษะการทำงาน ดูพื้นฐานค่านิยมของผู้สมัครว่าเป็นไปในทางเดียวกับขององค์กรหรือไม่ เพื่อที่จะสามารถคัดเลือกคนเก่ง คนที่ใช่สำหรับองค์กร

🔺เขาสามารถเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ผู้นำได้แค่ไหน?

🔺แผนการจ้างช่วงทดลองงานจะเป็นอย่างไร?

🔺อะไรที่ถือเป็นความสำเร็จขององค์กรบ้าง และองค์กรจะประเมินเขาด้วยอะไรบ้าง?

🔺การอยู่ร่วมกันกับทีมและบรรยากาศในทีมเป็นอย่างไร?

🔺แผนการลงทุนในปัจจุบันขององค์กรเป็นอย่างไร? และแผนในอนาคตเป็นอย่างไร


3⃣ การสร้างขวัญและกำลังใจ

จุดเริ่มต้นของการให้กำลังใจพนักงาน การชื่นชมช่วยสร้างขวัญ และกำลังใจทำให้พนักงานผูกพัน และรักองค์กรให้ตัวแทนพนักงานได้พูดถึงองค์กรของคุณ อาจจัดทำเป็นวีดีโอสั้น ๆ เปิดโอกาสให้พนักงานพูดถึงองค์กรในหัวข้อต่าง ๆ

🔺Employee Engagement (ความผูกพันของพนักงาน)

🔺Team Culture (บรรยากาศการทำงานของทีม)

🔺Leadership (ผู้นำของเขา)

🔺Mission and Core values (ภารกิจและค่านิยม)

🔺Accomplishments and success stories (เรื่องราวที่ประสบความสำเร็จ)

🔺Passion Projects (โครงการที่เป็นแรงบันดาลใจ)


4⃣ ประเมินองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทที่เป็น Startup มักเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด พนักงานของบริษัทมีการพัฒนาตามทันหรือไม่ ซึ่งอาจนำกระบวนการ employee engagement survey เพื่อประเมินคนในองค์กรของคุณ

🔺 🔺 🔺 🔺

เช็คราศีตรวจธาตุตามหลักฮวงจุ้ย ☯️ วิเคราะห์พื้นฐานนิสัยปรับให้เข้ากับธุรกิจ

#ฮวงจุ้ยคือหลักแห่งความจริงที่ว่าด้วยเรื่องความสมดุลย์ของธาตุทั้ง5 จุดเริ่มต้นแห่งการก่อเกิด และการสร้างสรรค์

ธาตุดิน | ธาตุน้ำ | ธาตุไม้ | 🔺ธาตุไฟ | ธาตุทอง

#ตรวจสอบฮวงจุ้ย #ตรวจธาตุประจำตัว 💚ธาตุส่งเสริมดวงชะตา 💚ธาตุส่งเสริมดวงธุรกิจ


ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย 4900.-

ฟรี! นามบัตร (มูลค่า2000.-)


#ฮวงจุ้ยก็คือ สถานที่ ที่ตั้ง ตำแหน่ง การจัดวางที่เหมาะสม สร้างสมดุลย์แก่กัน หลักการของฮวงจุ้ยก็คือ การนำที่สิ่งถูกต้อง เหมาะสม ไปอยู่ในจุดที่ถูกต้อง และเหมาะสมเช่นกัน 🤔 👉เมื่อมองถึงหลักความจริงแล้วจะพบว่า การที่เราเริ่มต้นทำสิ่งใดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสม นั่นหมายถึงการ #เริ่มต้นก้าวแรกได้อย่างมั่นคง ส่งผลให้ก้าวต่อไปของเรามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น


🔺️ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 🔺️

✔ File .png ตามแบบที่สรุป

🔸️โลโก้หลัก - สีหลัก (CI) - 1040x1040px. 1ไฟล์

🔸️โลโก้รอง - สีหลัก (CI) - 1040x1040px. 1ไฟล์ (กำหนดโดยผู้ออกแบบ)

🔸️โลโก้รอง สีเดียว 1 สี, ขนาด 1040x1040px , 1ไฟล์ (กำหนดโดยผู้ออกแบบ)

✔ File .ai (ไฟล์ต้นฉบับ LOGOฮวงจุ้ย vector 100%) 1 ไฟล์ ✔ File .pdf คู่มือการใช้งาน LOGO Ci

✔ file : .jpg นามบัตรด้านหน้า-หลัง อย่างละ 1file

✔ File .ai (ไฟล์ต้นฉบับ นามบัตร 2หน้า vector 100%) 1 ไฟล์


🔺️ขั้นตอนการทำงาน 🔺️

1. ทีมติดต่อลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเจ้าของธุรกิจ และอื่นๆ เพื่อส่งให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตา ธาตุ และหลักฮวงจุ้ย รอคิวอาจารย์ภายใน 3-5วัน


2. ทีมงานติดต่อลูกค้า แจ้งวัน และเวลาให้ลูกค้าติดต่อหาอาจารย์เพื่อรับฟังผลการคำนวนธาตุ 


3. ทีมงานสรุปองค์ประกอบโลโก้ และสีที่ควรใช้ในการออกแบบให้ลูกค้าทราบ และส่งกราฟิกออกแบบทันที (ภายใน 1-2วันหลังทราบผลจากอาจารย์)

4. กราฟิกออกแบบ LOGO 3แบบ ลูกค้าเลือก 1แบบ เพื่อนำมาแก้ไขได้อีก 3ครั้ง (ภายใต้หลักฮวงจุ้ย หรือไม่ก็ได้)


🔺 L O G O DESIGN B Y  G F 🔺
เตรียมข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้เรารู้จักคุณ , กิจการคุณ , สินค้า และบริการของคุณ 1. ชื่อผู้ติดต่อ ที่จะเป็นผู้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ หรือภาพในความฝัน ให้เราฟัง 2. ชื่อแบรนด์ ที่ต้องการให้ออกแบบโลโก้ 3. สินค้า หรือบริการของคุณคืออะไร เกี่ยวกับอะไร 4. สัญลักษณ์ที่ต้องการ (ถ้ามี) 5. สีที่ต้องการ หรือสีที่ต้องห้าม (ถ้ามี)
🔥 P R O M O T I O N 💚 H O T 🔥

🔺 อ อ ก แ บ บ โ ล โ ก้210 0 🔺

ลด30% "ปกติ 3,000.-"

🔺️ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 🔺️

✔ File .png ตามแบบที่สรุป

🔸️โลโก้หลัก - สีหลัก (CI) - 1040x1040px. 1ไฟล์

🔸️โลโก้รอง - สีหลัก (CI) - 1040x1040px. 1ไฟล์ (กำหนดโดยผู้ออกแบบ)

🔸️โลโก้รอง สีเดียว 1 สี, ขนาด 1040x1040px , 1ไฟล์ (กำหนดโดยผู้ออกแบบ)

✔ File .ai (ไฟล์ต้นฉบับ vector 100%) 1 ไฟล์

🔥 P R O M O T I O N 💚 H O T 🔥

🔺 อ อ ก แ บ บ โ ล โ ก้ 9 50 0 🔺

PACKAGE Ci BRAND

ปกติราคา 14,500.-


ออกแบบโลโก้ พร้อมกำหนด Ci Brand


🔺️ วิเคราะห์ตลาดความเป็นไปได้ของธุรกิจ

- ศึกษาความต้องการของตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ

- แนวทางการเติบโตของธุรกิจที่สามารถเป็นไปได้

🔺️ วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

🔺️ วิเคราะห์ฮวงจุ้ยตรวจดูชะตาหาความสมดุลย์ระหว่างคุณกับกิจการ

🔺️ ออกกแบบโลโก้ที่สอดคล้องกับธุรกิจโดยใช้หลักการตลาด จิตวิทยา และพยากรศาสตร์ คาสตร์ด้านฮวงจุ้ยในการกำหนดโลโก้ และการวาง Ci BRAND ให้คุณอย่างชัดเจน 🔺️


🔺️ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 🔺️


✔ File .png ตามแบบที่สรุป

🔸️โลโก้หลัก - สีหลัก (CI) - 1040x1040px. 1ไฟล์

🔸️โลโก้รอง - สีหลัก (CI) - 1040x1040px. 1ไฟล์ (กำหนดโดยผู้ออกแบบ)

🔸️โลโก้รอง สีเดียว 1 สี, ขนาด 1040x1040px , 1ไฟล์ (กำหนดโดยผู้ออกแบบ)

✔ File .jpg คู่มื่อการใช้งาน Ci

🔸️ความหมายของโลโก้

🔸️แนวคิดในการกำหนด Ci

🔸️แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ ( Ci ) จากภายในองค์กร

🔸️ แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ ( Ci ) จากภายนอกองค์กร

✔ File .ai (ไฟล์ต้นฉบับ vector 100%)

🔸️ โลโก้

🔸️ คู่มือ Ci


LOGO2100 สร้าง Ci กำหนดทิศทางของแบรนด์ด้วยโลโก้ที่ใช่ เพราะโลโก้ไม่ใช้แค่สัญลักษณ์ แต่โลโก้ที่ผ่านกระบวนการความคิดคือโลโก้ที่สื่อสารได้ เป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียวเฉพาะคุณ

🔥 P R O M O T I O N 💚 H O T 🔥

สร้างแบรนด์ Croporate Identity Ci อัตลักษณ์องค์กรที่จำเป็นต่การกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจ


💚 W W W . G F N E X T S T E P . N E T 💚

📱: 085 942 2588

📱: 065 207 9010

📱: 065 207 7066


🌐 บริษัท จี เอฟ เนคซ์ สเตป จำกัด 🌐

🕋 G F NEXT STEP Co., Ltd.


👊เพราะเราเชื่อว่า ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราลงมือทำ 👊

#การตลาดออนไลน์ในหัวหิน#GF#ออกแบบโลโก้#กราฟิกดีไซน์#ออกแบบโลโก้3มิติ#สร้างแบรนด์#ออกแบบนามบัตร#ออกแบบตรายาง#Logoanimation#โลโก้ฮวงจุ้ย#Content#Copywriter#SEO#Ads#ออกแบบCi#เปิดเว็บ#สร้างเว็บ#ออกแบบแบนเนอร์#ออกแบบเว็บไซต์#ถ่ายทำตัดต่อ#Motiongraphic#ออกแบบอินโฟกราฟิก #GraphicDesign #OnlineMarketing #WebsitePrograming #สร้างCIbrand #SocialSeed

ดู 0 ครั้ง

ทะเบียนเลขที่  :  0775562002845

© 2020    by Design for Life.

Proudly created with G F NEXT   STEP

CONTACT

บริษัท จี เอฟ เนคซ์ สเตป จำกัด
35/312  ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก
โครงการกลอรี่เฮ้าส์ หัวหิน94 ซอย 7
ตำบลหัวหิน   อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   77110

WORKING HOURS

Mon - Fri: 9am - 6pm

​​Saturday: 9am - 6pm

RESOURCES

Locations

Tips

FAQs

Privacy & Terms