ฮวงจุ้ย 5ธาตุ-หลักการออกแบบโลโก้ตามฮวงจุ้ย

อัพเดตเมื่อ: 6 วันที่แล้ว

#LOGO2100 #ออกแบบโลโก้ #โลโก้ฮวงจุ้ย #ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย #ทำนิสัยตามฮวงจุ้ย #สัญลักษณ์5ธาตุ #GF

#โลโก้เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน #เริ่มต้นด้วยฮวงจุ้ย‼️


🔮 “ฮวงจุ้ย” 🔮

คำคุ้นหูที่มักได้ยินอยู่เสมอเมื่อพูดถึงการก่อสร้างอาคาร สถานที่ บ้านเรือน การโยกย้าย ที่อยู่ ที่ทำงาน การตกแต่ง ปรับเปลี่ยนตำแหน่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยน ย้ายตำแหน่งการจัดวางข้าวของในห้องส่วนตัวของคุณก็ตาม "ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญ และมีความเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตประจำวันของเราอยู่เสมอ ซึ่งชาวจีนให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตตามหลักของฮวงจุ้ยเป็นอย่างมาก แต่สำหรับคนไทยนั้นกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราหนุ่ม สาวสมัยนี้มองว่า เรื่องของ #ดวงชะตา #ราศี #ความเชื่อ #โหราศาสตร์ #การทำนาย #ดวงดาว หรือแม้แต่ #ฮวงจุ้ย เป็นเรื่องที่ไร้สาระ ทั้งที่ในความจริงแล้ว #ฮวงจุ้ยก็คือ สถานที่ ที่ตั้ง ตำแหน่ง การจัดวางที่เหมาะสม สร้างสมดุลย์แก่กัน เพราะหลักการของฮวงจุ้ยก็คือการนำที่สิ่งถูกต้อง เหมาะสม ไปอยู่ในจุดที่ถูกต้อง และเหมาะสมเช่นกัน 🤔👉เมื่อมองถึงหลักความจริงแล้วจะพบว่า การที่เราเริ่มต้นทำสิ่งใดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสม นั่นหมายถึงการ #เริ่มต้นก้าวแรกได้อย่างมั่นคง ส่งผลให้ก้าวต่อไปของเรามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

และเพราะเหตุนี้ ชาวจีน จึงให้ความสำคัญกับการ #เร่ิมต้น มากที่สุด


_________________________________


🏁..... " เริ่มต้นเร็วกว่ามักถึงก่อน

เริ่มต้นอย่างมั่นคงแน่นอนมักยั่งยืน " ....🚲

________________________________

ดังนั้นในทุกครั้งที่ชาวจีนจะเริ่มต้นทำอะไรเป็นครั้งแรก หรือเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการเริ่มต้นสร้างตัว ทำกิจการ หรือแม้แต่ " การไปทำงานวันแรกของใครบางคน " ก็จำเป็นที่จะต้อง #จัดโต๊ะทำงาน ให้เหมาะกับฮวงจุ้ยของตัวเอง ถึงแม้จะหมุนโต๊ะ ย้ายเก้าอี้ไม่ได้ ของใช้บนโต๊ะทั้งหมดต้องเหมาะกับธาตุฮวงจุ้ยตัวเอง เช่น การตกแต่งโต๊ะทำงานด้วยต้นไม่เล็ก ๆ ในแก้ว นาฬิกาทราย ลูกแก้วน้ำ ที่หายในลูกแก้วถูกจัดเป็นรูปแบบต่าง ๆ นาฬิกาตั้งโต๊ะที่มีสีเสริมดวงเข้าหับธาตุของตัวเอง เป็นต้น


เมื่ิอฮวงจุ้ยคือหลักแห่งความจริงที่ว่าด้วยเรื่องความสมดุลย์ของธาตุทั้ง 5 ที่มีจุดกำเนิดที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน จึงทำให้ฮวงจุ้ยไม่มีได้ความสามารถเพียงแค่จัดตำแหน่งบ้าน ที่พัก หรือที่ทำงานเท่านั้น แต่ยังสามารถนำหลักการของฮวงจุ้ยไปประยุคใช้ในการงานสร้างสรรค์ผลงานชิ้นอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ธาตุดิน ⏹

เป็นคนที่มีนิสัยมั่นคง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นสูง

ธาตุน้ำ

เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากน้ำสามารถเปลี่ยนรูปร่างไปตามสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ จึงทำให้คนธาตุน้ำเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และสถานการ์ณอื่นได้ง่าย

ธาตุไม้ ➖

เป็นผู้เดินทางสายกลาง อดทน มั่นคง ซื่อสัตย์ กตัญญูมีคุณธรรม สุขุมหนักแน่น เป็นผู้ใหญ่ เชื่อใจได้ใจกว้าง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ปากกับใจตรงกัน ร0ะมัดระวัง พึ่งพาได้ จริงใจน่าเชื่อถือเห็นใจ ผู้อื่น อ่อนนอกแข็งในพอใจสิ่งที่มีอยู่ อ่อนโยนอารมณ์ดี เปลี่ยนแปลงไม่เก่งนิ่งช้า ความรู้สึกไม่ไว

ธาตุไฟ 🔺

เป็นผู้ที่รู้เท่าทันสถานการณ์ ทันคน มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ที่ดี อีกทั้งยังเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ ชอบเข้าสังคม มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี


ธาตุทอง ⭕

เป็นผู้ที่มีลักษณะนิสัยแน่วแน่ กล้าหาญ เด็ดขาด ชัดเจน มีหลักการและเหตุผล ทะเยอทะยาน รักศักดิ์ศรีมาก ไม่ชอบให้ใครมาออกคำสั่ง ทั้งยังมีความมุ่งมั่น ต้องการความสำเร็จ จึงไม่แปลกเลยที่เรามักจะเห็นคนธาตุทองทำงานหนักอยู่เสมอ________________________________________________


"ฮวงจุ้ย" กับ "การเริ่มต้นธุรกิจ"

________________________________________________

ตรวจธาตุ

ดูความเหมาะสมในการจัดวางสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในจุดที่ถูกต้องเหมาะสม และเกิดสมดุลย์แห่งชีวิต ดังนั้นการเริ่มต้นที่เหมาะสมกับธาตุในตัวบุคคลก็เช่นกัน เราจึงควรทราบธาตุที่ถูกต้องของเรา และผู้ร่วมธุรกิจ ว่าส่งเสริมธาตุซึ่งกันและกันหรือไม่ และส่งเสริมต่อธุรกิจของเราหรือไม่ รวมถึงการทำธุรกิจ ควรทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรการ ดำเนินกิจการไปในทิศทาทงไหนจึงจะเหมาะสมกับธาตุของเรา


วิเคราะห์ข้อมูลปรึกษาอาจาร์ยเพื่อทำการออกแบบ LOGO ที่เหมาะกับคุณ

ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย

ตรวจสอบฮวงจุ้ย ธาตุประจำตัวคุณ.

ออกแบบตามดวงชะตา "แบบเจาะลึก"


💚ธาตุส่งเสริมดวงชะตา 💚ธาตุส่งเสริมดวงธุรกิจ

โลโก้มีความน่าเชื่อถือ สวย โดดเด่น มีพลังแห่งวัฎจักรพลังงาน โดยการคำนวณพื้นดวงชะดา ดวงธุรกิจ ตามหลักฮวงจุ้ย

• คำนวณหาธาตุประจำตัวเจ้าของธุรกิจ

• ตรวจดวงเจ้าของธุรกิจ และหุ้นส่วนประกอบการออกแบบข้อมูลวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด

• แนะนำสีมงคลส่งเสริมดวงกิจการ ธาตุให้คุณ วิเคราะห์ตามหลักเบญจธาตุ


ออกแบบโลโก้ แถมฟรีนามบัตรฮวงจุ้ยมงคล

คิดถึงเรา ผู้ช่วยของธุรกิจ Start up💻สนใจติดต่อเราได้ที่🙏

📱: 065 207 9010 หรือ 065 207 7066

💬Line :https://line.me/R/ti/p/%40767bplpk

📸ig :https://www.instagram.com/gf.nextstep/

🦜twitter : GF_NextStep

🌐Website :www.GFnextstep.net

🌐บจก.จี เอฟ เนคซ์ สเตป🕋G F NEXT STEP Co.,Lid.

👊G F มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดูแลธุรกิจ Startup
#การตลาดออนไลน์ในหัวหิน#GF#ออกแบบโลโก้#กราฟิกดีไซน์#ออกแบบโลโก้หลักร้อย#สร้างแบรนด์#ออกแบบนามบัตร#ออกแบบโลโก้ตรายาง#Logoanimation#โลโก้ฮวงจุ้ยมงคล#นามบัตรมงคล#เปลี่ยนชีวิต#โชคชะตา#โลโก้ฮวงจุ้ย#ดูดวง#Content#SEO#Ads#CompanyProfile#ออกแบบCi

ดู 0 ครั้ง

ทะเบียนเลขที่  :  0775562002845

© 2020    by Design for Life.

Proudly created with G F NEXT   STEP

CONTACT

บริษัท จี เอฟ เนคซ์ สเตป จำกัด
35/312  ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก
โครงการกลอรี่เฮ้าส์ หัวหิน94 ซอย 7
ตำบลหัวหิน   อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   77110

WORKING HOURS

Mon - Fri: 9am - 6pm

​​Saturday: 9am - 6pm

RESOURCES

Locations

Tips

FAQs

Privacy & Terms